Koti­sii­vous

Mitä koti­sii­vous sisäl­tää?

Huo­neet

Imu­roim­me ja mop­paam­me lat­tioi­den pin­nat, pyy­him­me pölyt näky­vil­tä pin­noil­ta.

Kyl­py­huo­ne

Puh­dis­tam­me WC-tilat ja kyl­py­huo­neet.

Ros­kat

Viem­me ros­kat pois asun­nos­ta sii­vouk­sen yhtey­des­sä.

Kodin lisä­sii­vous­pal­ve­lut

Voit vali­ta näis­tä lisä­sii­vous­pal­ve­luis­ta.

Ikku­nat

Pesem­me ikku­nat kirk­kaik­si sisä- ja ulko­puo­lel­ta.

Uuni

Puh­dis­tam­me uunin ras­vois­ta sisä- ja ulko­puo­lel­ta.

Jää­kaap­pi

Puh­dis­tam­me jää­kaa­pin huo­lel­li­ses­ti sisä- ja ulko­puo­lel­ta.

Sau­na

Pesem­me sau­nan pin­nat ja lau­teet.

Sei­nät

Pyy­him­me ja puh­dis­tam­me kodin sisä­sei­nät.

Varaa aika käte­väs­ti ver­kos­sa!

100% tyy­ty­väi­syys­ta­kuu

Me emme pel­kää työm­me arvos­te­lua. Jos asiak­kaa­na olet tyy­ty­mä­tön työm­me laa­tuun, tulem­me pai­kan pääl­le ja teem­me työm­me uudes­taan. Mikä­li emme sil­ti­kään pys­ty saa­maan luot­ta­mus­ta­si työm­me laa­dun suh­teen, olem­me val­mii­na myös palaut­ta­maan rahat.

Me uskom­me omaan osaa­mi­seem­me 100 pro­sent­ti­ses­ti. Asiak­kaan luot­ta­mus on meil­le kaik­ki kai­kes­sa.