Koti­pi­ha­pal­ve­lut

Lumi­työt

Tulem­me teke­mään lumi­työt luok­sen­ne. Käy­täm­me asiak­kaan lumen­luon­ti­tar­vik­kei­ta työn teke­mi­ses­sä.

Puu­tar­ha­työt

Teem­me ruo­hon­leik­kuun yhtey­des­sä myös nur­mi­kon lan­noi­tuk­sia sekä tar­vit­ta­via istu­tus­töi­tä. Myös muut puu­tar­ha­työt voi­daan hoi­taa sovit­taes­sa.

Varaa aika käte­väs­ti ver­kos­sa!

100% tyy­ty­väi­syys­ta­kuu

Me emme pel­kää työm­me arvos­te­lua. Jos asiak­kaa­na olet tyy­ty­mä­tön työm­me laa­tuun, tulem­me pai­kan pääl­le ja teem­me työm­me uudes­taan. Mikä­li emme sil­ti­kään pys­ty saa­maan luot­ta­mus­ta­si työm­me laa­dun suh­teen, olem­me val­mii­na myös palaut­ta­maan rahat.

Me uskom­me omaan osaa­mi­seem­me 100 pro­sent­ti­ses­ti. Asiak­kaan luot­ta­mus on meil­le kaik­ki kai­kes­sa.