Hin­nas­to

Kulut­ta­ja­hin­nas­to (1.9.2018 alkaen)

Pal­ve­lu

€/h  (sis. alv)

Koti­sii­vous (Imu­roin­ti, mop­paus, näky­vien pin­to­jen puh­dis­tus, wc/kylpyhuone puh­dis­tus, ros­kien vien­ti)

35 €  (kuu­kausi- ja vuo­si­so­pi­muk­sil­la -10%)

Muut kodin­hoi­to­työt (Ikku­noi­den pesu, mat­to­jen pesu, lat­tian vahaus, jää­ka­pin ja uunin puh­dis­tus)

35 €

Juh­la­ti­lo­jen sii­vouk­set

35 €

Kodin­ko­nei­den kor­jauk­set pai­kan pääl­lä (tar­vit­ta­vat osat veloi­te­taan erik­seen)

45 €

Mopo­jen ja pol­ku­pyö­rien kor­jauk­set pai­kan pääl­lä (tar­vit­ta­vast osat veloi­te­taan erik­seen)

45 €

Pien­ko­ne­kor­jauk­set (ruo­hon­leik­ku­rit etc.)

45 €

Puu­tar­han ja pihan hoi­to (istu­tuk­sis­ta veloi­tam­me erik­seen)

35 €

Lumen­luon­ti

35 €

Kaup­pa-asioin­nit (aptee­kis­sa käyn­nit, ja päi­vit­täis­ta­va­raos­tok­set)

35 €

Koti­säh­kö­työt (Ammat­tia­sen­ta­jien toi­mes­ta)

40 €

Hin­nat sisäl­tä­vät mat­ka­kus­tan­nuk­set alu­eel­la Espoo, Van­taa, Hel­sin­ki, Tuusu­la, Kera­va.

Muil­ta alueil­ta tilat­taes­sa saat kiin­teän mat­ka­kus­tan­nuk­sen kysy­mäl­lä.

Mini­mi veloi­tus kai­kis­ta pal­ve­luis­ta on yksi tun­ti.

Tun­nin jäl­keen veloi­tam­me aina alka­van 30min minuu­tin osal­ta puo­len tun­nin veloi­tuk­sin.

Voit saa­da koti­ta­lous­vä­hen­nys­tä koti­ta­lous­työs­tä, jota tee­tät koto­na tai vapaa-ajan asun­nos­sa. Täl­lais­ta työ­tä ovat esi­mer­kik­si sii­vous, las­ten­hoi­to, asun­non remon­toin­ti ja tie­to­tek­niik­ka­lait­tei­den asen­nus.

Koti­ta­lous­vä­hen­nys on enin­tään 2 400 euroa vuo­des­sa. Vähen­nyk­sen oma­vas­tuu on 100 euroa.

Voit vähen­tää 50 % arvon­li­sä­ve­rol­li­ses­ta työn osuu­des­ta.

Kulut­ta­ja­hin­nas­to (1.9.2018 alkaen)

Pal­ve­lut    (sis. alv)

Koti­sii­vous (Imu­roin­ti, mop­paus, näky­vien pin­to­jen puh­dis­tus, wc/kylpyhuone puh­dis­tus, ros­kien vien­ti)

Pal­ve­lu

Tun­ti­hin­ta: 35 €  (kuu­kausi- ja vuo­si­so­pi­muk­sil­la -10%)

Muut kodin­hoi­to­työt (Ikku­noi­den pesu, mat­to­jen pesu, lat­tian vahaus, jää­ka­pin ja uunin puh­dis­tus)

Tun­ti­hin­ta: 35 €

Juh­la­ti­lo­jen sii­vouk­set

Tun­ti­hin­ta: 35 €

Kodin­ko­nei­den kor­jauk­set pai­kan pääl­lä (tar­vit­ta­vat osat veloi­te­taan erik­seen)

Tun­ti­hin­ta: 45 €

Mopo­jen ja pol­ku­pyö­rien kor­jauk­set pai­kan pääl­lä (tar­vit­ta­vast osat veloi­te­taan erik­seen)

Tun­ti­hin­ta: 45 €

Pien­ko­ne­kor­jauk­set (ruo­hon­leik­ku­rit etc.)

Tun­ti­hin­ta: 45 €

Puu­tar­han ja pihan hoi­to (istu­tuk­sis­ta veloi­tam­me erik­seen)

Tun­ti­hin­ta: 35 €

Lumen­luon­ti

Tun­ti­hin­ta: 35 €

Kaup­pa-asioin­nit (aptee­kis­sa käyn­nit, ja päi­vit­täis­ta­va­raos­tok­set)

Tun­ti­hin­ta: 35 €

Koti­säh­kö­työt (Ammat­tia­sen­ta­jien toi­mes­ta)

Tun­ti­hin­ta: 40 €

Hin­nat sisäl­tä­vät mat­ka­kus­tan­nuk­set alu­eel­la Espoo, Van­taa, Hel­sin­ki, Tuusu­la, Kera­va.

Muil­ta alueil­ta tilat­taes­sa saat kiin­teän mat­ka­kus­tan­nuk­sen kysy­mäl­lä.

Mini­mi veloi­tus kai­kis­ta pal­ve­luis­ta on yksi tun­ti.

Tun­nin jäl­keen veloi­tam­me aina alka­van 30min minuu­tin osal­ta puo­len tun­nin veloi­tuk­sin.

Voit saa­da koti­ta­lous­vä­hen­nys­tä koti­ta­lous­työs­tä, jota tee­tät koto­na tai vapaa-ajan asun­nos­sa. Täl­lais­ta työ­tä ovat esi­mer­kik­si sii­vous, las­ten­hoi­to, asun­non remon­toin­ti ja tie­to­tek­niik­ka­lait­tei­den asen­nus.

Koti­ta­lous­vä­hen­nys on enin­tään 2 400 euroa vuo­des­sa. Vähen­nyk­sen oma­vas­tuu on 100 euroa.

Voit vähen­tää 50 % arvon­li­sä­ve­rol­li­ses­ta työn osuu­des­ta.

Yri­tys­hin­nas­to (1.9.2018 alkaen)

Pal­ve­lu

€/h  (alv 0)

Perus­sii­vous (Imu­roin­ti, lat­tioi­den pesu, näky­vien pin­to­jen puh­dis­tus, wc-tilat sii­vous)

(kuu­kausi- ja vuo­si­so­pi­muk­sil­la -10%)

35 €

Lat­tian vahaus

35 €

Ikku­noi­den pesu

35 €

Ylä­pö­ly­jen sii­vous (lam­put, put­ket, tasot)

35 €

Keit­tiön puh­dis­tus (Tis­kit, uunit, mik­rot, jää­kaa­pit, ruo­kai­lu­ti­lo­jen syvä­puh­dis­tus)

35 €

Huo­ne­ka­lu­jen pesu ja puh­dis­tus

35 €

Saat nykyi­seen vuo­si­so­pi­muk­seen­ne -15% alen­nuk­sen, tila­tes­sa­si vas­taa­vat pal­ve­lut meil­tä. Työn laa­dus­ta ei tar­vit­se tin­kiä yhtään, päin­vas­toin, teem­me asia­kas­ko­ke­muk­ses­ta posi­tii­vi­sen ja annam­me 100% tyy­ty­väi­syys­ta­kuun työl­lem­me.

Hin­nat sisäl­tä­vät mat­ka­kus­tan­nuk­set alu­eel­la Espoo, Van­taa, Hel­sin­ki, Tuusu­la, Kera­va.

Muil­ta alueil­ta tilat­taes­sa saat kiin­teän mat­ka­kus­tan­nuk­sen kysy­mäl­lä.

Mini­mi veloi­tus kai­kis­ta pal­ve­luis­ta on yksi tun­ti.
Tun­nin jäl­keen veloi­tam­me aina alka­van 30min minuu­tin osal­ta puo­len tun­nin veloi­tuk­sin.

Yri­tys­hin­nas­to (1.9.2018 alkaen)

Pal­ve­lut  (sis. alv)

Perus­sii­vous (Imu­roin­ti, lat­tioi­den pesu, näky­vien pin­to­jen puh­dis­tus, wc-tilat sii­vous)

(kuu­kausi- ja vuo­si­so­pi­muk­sil­la -10%)

Tun­ti­hin­ta: 35€ 

Lat­tian vahaus

Tun­ti­hin­ta: 35€

Ikku­noi­den pesu

Tun­ti­hin­ta: 35 €

Ylä­pö­ly­jen sii­vous (lam­put, put­ket, tasot)

Tun­ti­hin­ta: 35 €

Keit­tiön puh­dis­tus (Tis­kit, uunit, mik­rot, jää­kaa­pit, ruo­kai­lu­ti­lo­jen syvä­puh­dis­tus)

Tun­ti­hin­ta: 35 €

Huo­ne­ka­lu­jen pesu ja puh­dis­tus

Tun­ti­hin­ta: 35 €

Saat nykyi­seen vuo­si­so­pi­muk­seen­ne -15% alen­nuk­sen, tila­tes­sa­si vas­taa­vat pal­ve­lut meil­tä. Työn laa­dus­ta ei tar­vit­se tin­kiä yhtään, päin­vas­toin, teem­me asia­kas­ko­ke­muk­ses­ta posi­tii­vi­sen ja annam­me 100% tyy­ty­väi­syys­ta­kuun työl­lem­me.

Hin­nat sisäl­tä­vät mat­ka­kus­tan­nuk­set alu­eel­la Espoo, Van­taa, Hel­sin­ki, Tuusu­la, Kera­va.

Muil­ta alueil­ta tilat­taes­sa saat kiin­teän mat­ka­kus­tan­nuk­sen kysy­mäl­lä.

Mini­mi veloi­tus kai­kis­ta pal­ve­luis­ta on yksi tun­ti.
Tun­nin jäl­keen veloi­tam­me aina alka­van 30min minuu­tin osal­ta puo­len tun­nin veloi­tuk­sin.

100% tyy­ty­väi­syys­ta­kuu

Me emme pel­kää työm­me arvos­te­lua. Jos asiak­kaa­na olet tyy­ty­mä­tön työm­me laa­tuun, tulem­me pai­kan pääl­le ja teem­me työm­me uudes­taan. Mikä­li emme sil­ti­kään pys­ty saa­maan luot­ta­mus­ta­si työm­me laa­dun suh­teen, olem­me val­mii­na myös palaut­ta­maan rahat.

Me uskom­me omaan osaa­mi­seem­me 100 pro­sent­ti­ses­ti. Asiak­kaan luot­ta­mus on meil­le kaik­ki kai­kes­sa.