Tuom­me moni­puo­li­ses­ti pal­ve­lui­ta asiak­kaan luok­se, teem­me asiak­kaal­le osta­mi­nen hel­pok­si ja vai­vat­to­mak­si.

Pal­ve­lutOta yhteyt­tä

Koti­sii­vous

Tar­joam­me moni­puo­li­sia kotii­sii­vous pal­ve­lui­ta jokai­seen tar­pee­seen.

Kor­jaus­pal­ve­lut

Kor­jaus­pal­ve­lut tar­joa­vat teil­le esim. kodin­ko­ne­kor­jauk­sia sekä pyö­rien ja mopo­jen kor­jaus­ta.

Piha­pal­ve­lut

Piha­pal­ve­lut koos­tu­vat pään­sään­töi­ses­ti lumi- sekä puu­tar­ha­töis­tä.

Yksi­tyi­sil­le

Mitä tar­vit­set­kin pal­ve­lu­na kotii­si, me toi­mi­tam­me sen. Kaut­tam­me saat koti­sii­vous­pal­ve­lut, pien­ko­ne­kor­jauk­sen, säh­kö­työt tai vaik­ka ruo­ka­kau­pas­sa asioin­nin. Pal­ve­lum­me toi­mi­vat sel­keäl­lä tun­ti­hin­noit­te­lul­la ilman yli­mää­räi­siä kulu­ja. Yksi tun­ti­hin­ta mat­ka­ku­lui­neen, ei yli­mää­räi­siä lisä­mak­su­ja.

Yksi kon­tak­ti riit­tää, ja saat koti­si asiat pal­ve­luil­la hoi­det­tua yhdel­lä ker­taa kun­toon.

Yri­tyk­sil­le

Teem­me sii­vous­pal­ve­lui­ta ker­ta­luon­tei­se­na pal­ve­lu­na sekä jat­ku­va­na vuo­si­so­pi­muk­sil­la. Yri­tyk­sem­me moder­nit ja tehok­kaat lait­teet sovel­tu­vat eri toi­mia­lo­jen sii­vous­tar­pei­siin.

Tar­joam­me myös tila­päis­tä työ­voi­maa tar­peen mukaan. Meil­tä saat keik­ka­työ­voi­maa eri tapah­tu­miin ja tilai­suuk­siin sekä kausi­luon­toi­siin sijai­suuk­siin.

Usein kysy­tyt kysy­myk­set